banner

Strona główna


Jarosław

Witaj na stronie poświęconej tematyce ayahuaski i sposobom holistycznego podejścia do zdrowia praktykowanym na Ziemi od tysięcy lat. Zawarte tu informacje są zbiorem naszych doświadczeń w pracy z roślinami oraz praktyki odbytej podczas podróży do Amazonii. Przedstawiamy szereg artykułów i prac naukowych rozpatrujących wpływ tej substancji na kondycję fizyczną i psychiczną pacjentów w terapiach leczenia depresji i uzależnień.

Publikujemy również wyniki analiz własnych sporządzane na podstawie okresowych badań lekarskich w celu obserwacji funkcjonowania wszystkich narządów ciała oraz sposobu wykorzystania neuroplastyczności mózgu w procesie uzdrawiania. Wspieramy standardy oparte umiejętnym połączeniu najnowszych osiągnięć medycyny współczesnej z szacunkiem do tradycji i opieką specjalistów.